Registreerimine

Registreerimine

KutiMuti Noortelaagrisse registreerimise ankeet
Laagri vahetus
Lapse andmed
Isikukood
Eesnimi Perekonnanimi
Õppeasutus    
Lapse e-posti aadress    
Allergia    
Vajalikud ravimid, mis on lapsel laagrisse tulles kaasas
Oluline info, mida laagri personal peaks teadma. Erimenüü vajadus põhjendada eriarsti kirjaliku otsusega. Kokkuleppel laagri juhtkonnaga kehtestatakse tuusikule erihind
Kellega soovib laps ühte tuppa (sõbra ees- ja perenimi)
Kodune aadress
Küla/tänav, maja, korter tavalaps, ei ela Tallinnas
soovin Tallinna linna soodustust
Linn, maakond Postikood
Kodune telefon    
e-posti aadress (kuhu saadetakse arve ja kinnitus registreerimise kohta)
Vanemad Ema Isa
Eesnimi
Perekonnanimi
Telefon
Kelle nimele vormistada arve tuusiku eest?
Maksja nimi
Maksja aadress
KutiMuti Noortelaagri kodukord

  Kinnitan, et olen tutvunud KutiMuti Noortelaagri  suunitluse, kodukorra  ja sisekorra eeskirjadega ning aktsepteerin neid

  Laagri töökeel on eesti keel. Kinnitan, et laagrisse tulija valdab eesti keelt vähemalt tasemel B1

 
xxx