Sisekorra eeskirjad

Sisekorra eeskirjad

1. Laagri territooriumilt omavoliline lahkumine ei ole lubatud. Koos rühmaga laagrist väljaspool teedel liikudes tuleb järgida liiklusohutuse- ja ettevaatusabinõusid.
2.  Alkoholi, tubakatoodete, mõnuainete ja energiajookide kaasatoomine ja tarbimine on laagris välistatud. Nimetatud ainete leidmise korral informeeritakse korrakaitseorganeid ja kutsustakse lapsevanem lapsele järgi, see tähendab et laps saadetakse laagrist ära, tema tuusiku maksumust ei korvata.
3. Suplemine rannas toimub ainult koos oma rühma ja  kasvatajate loa alusel, vees kasvatajatest sügavamale minek on laste ohutuse huvides keelatud.
4. Sööklas toob iga laps ise toidunõud nõudepesusse ja tühjendab jäätmetest taldriku. Toitu palutakse kokal tõsta ette nii palju, kui soovitakse ära süüa. Lubamatu on toiduga sodimine. Toimkonnas abistatakse personali katmisel ja koristamisel.
5. Iga laps vastutab oma toa ja isiklike asjade korrashoiu eest. Prügi kogutakse prügikottidesse, paber, papp ja plasttaara kogutakse eraldi kogumiskottidesse.
6. Ruumidest  lahkudes kustutatakse tuled  kõigis ruumides (ka WC, saun, söökla, koridor jt üldkasutatavad ruumid, kust lahkud viimasena).
7. Laagri üritustest võtavad kõik laagerdajad osa.
8. Igaüks hoiab oma asju hoolikalt. Laagri juhtkond ei vastuta kaasavõetud raha ja väärisesemete eest. Laagrisse ei võeta kaasa hinnalisi tehnikavahendeid, mängukonsoole, I-pade ega arvuteid.
9. Telefoni kasutamise korras ja ajas lepitakse kokku kasvatajatega, õpikodade ajal antakse telefonid kasvatajatele hoiule.
10. Kasutatud mänguasjad ja spordivahendid viiakse mängu lõppedes tagasi hoiuruumi.
11. Sisehoovis ei mängita palli, lillepeenardel käimine on keelatud.
12. Suuremad on väiksematele eeskujuks ja sõbraks, vajadusel abistavad neid igati. Keelatud on igasugune vägivaldne käitumine ja ropendamine.
13. Kui on mure, siis räägitakse sellest kohe ja alati kasvatajaga. Vanemad ei saa ega pea last laagris aitama, aga kasvataja on just selle jaoks kohapeal olemas!
14. Siesta on puhketund, mis on ette nähtud puhkuseks (ja soovijatele uinakuks). Sel ajal ei ole lubatud magamiskorrusel lärm ja ringijooksmine.
15. Laagri varasse suhtutakse heaperemehelikult. Kõik rikutud/soditud ja lõhutud laagri vahendid (ka mööbel, aknad, uksed, seinad, toidunõud, spordivahendid jmt) tuleb lapsevanematel asendada, kinni maksta või remontida.
16. Kodukorra tahtlikud rikkujad saadetakse laagrist minema ja neile tuusiku maksumust ei kompenseerita.
17. Kui laps saabub  vahetuse algusest hiljem või lahkub laagrist enne vahetuse lõppu, siis tuusiku maksumust ei kompenseerita.