Vahetuste kava

Vahetuste kava

KutiMuti vahetused 2023

VahetusAegPikkus
(päeva)
SuunitlusVanusTuusiku hindTallinna laste hind
I05.06-11.067Huviklubi oma personaliga   
II12.06-19.068Sport, draamaõpe, muusika, rütmika, rahvakultuur7-13185€170€
III20.06-27.068Sport, draamaõpe, etikett, ellujäämise abc, laul, tants9-18198€185€
IV28.06-05.078Jalgpall, sport, draamaõpe, tants, laul7-15198€185€
V06.07-13.078Broneeritud: Spordiklubi oma personaliga   
VI14.07-21.078Sportmängud, draamaõpe, etikett, Aasia kultuuri tutvustus8-16198€185€
VII22.07-29.078Sport, jalgpall, draamaõpe, laul, tants, loovkirjutamine8-17198€185€
VIII31.07-07.088Sportmängud, draamaõpe, muusika, rütmika, rahvakultuur7-13198€185€
IX09.08-16.088Jalgrattamatkad, draamaõpe, sportmängud, muusika, loovkirjutamine9-18198€185€
X18.08-25.088“Teenisuvi” teatrilaager12-19198€185€

Tallinna laste tuusiku hind on neile, kes on rahvastiku registris Tallinnasse sisse kirjutatud. Registreerimise ankeeti täites tuleb linnukesega märkida sellekohane soov. Hiljem soodustust juurde lisada ega ümber registreerida ei ole võimalik!

NB! Laager ei ole koolitusasutus, seetõttu ei saa hiljem tagasi arvestada tuusikutelt tulumaksusoodustust.

Huviklubi oma personaliga pakume majutust ja toitlustust laagri korraldamiseks spordiklubide ja organisatsioonide gruppidele, kes tulevad oma juhendajatega. Küsige hinnapakkumist! Üksikbroneeringuid sellesse vahetusse ei saa teha.

Spordialadest harrastatakse pallimängusid, jooksmist, orienteerumist,  heite- ja tõukealasid. Suuremat rõhku pannakse igas vahetuses tabelis esikohal olevale spordialale. Sportmängudeks on  jalgpall, pesapall, korvpall, võrkpall, rahvastepall.

Tervisliku toitumise suunitlus meie laagris- igas vahetuses on söögiaegadel lastel võimalus ise kombineerida salateid värsketest köögiviljadest. Kasvatajatelt saadakse teadmisi toiduvalmistamisest, tervislikust toidust, tasakaalustatud päevamenüü koostamisest.

Draamaõpe – õpe lavaesinemisest: keha- ja kõnekeele harjutused, etüüdid, rollimängud, grupi- improvisatsioonid, tehakse omaloomingulisi lavastusi. Juhendavad kasvatajad, kes on õppinud draamapedagoogikat.

Meeskonnatöö – sotsialiseerumise algteadmised, koostööd ja teistega arvestamist arendavad mängud, suhtlemisharjutused- ja mängud.

 IV ja VII  vahetuses moodustatakse jalgpallihuvilistest soovijate grupp, kes  tegeleb jalgpallimänguga treeneri juhendamisel. Muud üritused ja õpikojad on koos ülejäänud laagriga.

IX vahetuses toimub päevane elu kahes grupis: ratturite grupis osaledes peaks olema kaasas oma jalgratas, kiiver ja helkurvest. Ratturite grupp teeb jalgrattaretki Lääne-Harjumaa vaatamisväärsustele  ja põnevamatele maastikele. Eeldatakse liikluseeskirjade tundmist, head rattasõidu oskust ning vastupidavust. Teine grupp tegutseb samal ajal oma programmiga laagris kohapeal. Kahele grupile on iga päev ühised laagriüritused ja ka ratturid osalevad loovtegevustes.

Etikett – põhioskuste omandamine läbi mängude ja rollimängude, viisakusreeglite, heade käitumismaneeride, kõlbluse ja kultuursuse õppimine.

Ujumine – suplused mererannas looduslikes tingimustes sobivate ilmade korral.

Füsioteraapia – algõpetus inimese füüsisest, lihaste tööst, vigastuste vältimisest ja esmased eneseabi võtted lihaspingetest vabanemiseks.

Teatrilaager TEENISUVI  – programmi juhendavad draamapedagoogid, muusikud, näitlejad ja koreograafid. Vahetusse tulek eeldab sügavamat huvi teatritegemiste ja esinemise vastu. Vahetuse jooksul õpitakse selgeks muusikaline lavastus, millega esinetakse laagri lõpus Pärtlipäeva festivalil.

Lugemine – palume laagrisse kaasa võtta poolelioleva raamatu või kooli soovitusliku kirjandusteose. Laagris toimub raamatute kooslugemine, sellele järgnevad põnevate teoste tutvustused  kaaslastele ja arutelud.

Rahvakultuur – tutvume rahvakalendri tähtpäevade ja vastavate kommetega, rahvalaulude ja -tantsudega.

Aasia kultuuri tutvustus – ülevaade Aasia kultuuriruumist läbi mängude ja muusika, juhendab Singapuris ülikoolis õppiv kasvataja.

Muusika – erineva muusika kuulamine klassikast popini, erinevate kultuuride muusikateosed, omaloomingulised töötoad muusikast.

Rütmika – Kuulmis-, nägemis- ja kinesteetilise taju õpetus, liigutuste jõu ja täpsuse ning koordinatsiooni arendamine, grupitööd.

Loovkirjutamine – õpime koostama selge ülesehitusega korrektselt vormistatud tekste, mis arvestavad stiili, konteksti ning adressaati.

Laul – koorilaulust soololauluni, juhendavad ise laulmisega tegelevad kasvatajad.

Tants – liikumistunnid hip-hopist peotantsu ja rahvatantsuni. 


Registreeerimine488