Tallinna linna soodustus

Tallinna linna soodustus

Tallinn linna soodustus on Tallinna linna sissekirjutatud lastele antav soodustus, mille võrra vähendatakse tuusiku maksumust. Igas vahetuses on Tallinna Spordi- ja Noorsooameti poolt kindlaksmääratud arv soodustuusikuid, mistõttu soodustust on võimalik saada registreerimise järjekorra alusel. Laagri kodulehel on toodud kaks hinda: tavahind ning Tallinna laste hind. Tallinna laste hind (ehk soodustuse suurus) selgub orienteeruvalt mai kuu jooksul. Kui laagrisse registreerimise avaldusel on Tallinna soodustuse lahter märgitud, siis kehtib tuusikule Tallinna laste hind ning teine arve KutiMuti Noortelaagri tuusiku eest saadetakse Tallinna laste hinna alusel.
Soodustust on võimalik lapse kohta saada vaid üks kord suve jooksul.