KUTIMUTI NOORTELAAGRI KODUKORD JA SISEKORRA EESKIRJAD
1. Laagri territooriumilt omavoliline lahkumine ei ole lubatud.
2. Koos rühmaga teedel liikudes tuleb järgida ettevaatusabinõusid. 
3. Suplemine rannas toimub ainult koos oma rühma ja  kasvatajatega,   vees kasvatajatest    sügavamale minek on laste ohutuse huvides keelatud.
4. Sööklas toob iga laps ise toidunõud nõudepesusse. Toitu tõstetakse ette nii palju, kui soovitakse ära süüa. Lubamatu on toiduga sodimine Iga laps vastutab oma toa ja asjade korrashoiu eest. 
5. Prügi kogutakse prügikottidesse, paber ja pudelid viiakse kaminaruumi.
6. Ruumidest  lahkudes kustutatakse tuled (ka WC, saun, söökla jt üldkasutatavad ruumid, kust lahkud viimasena).
7. Laagri üritustest võtavad kõik laagerdajad osa.
8. Laagri juhtkond ei vastuta kaasavõetud raha, väärisesemete ja telefonide eest.
9. Igaüks hoiab oma asju hoolikalt. Telefoni kasutamise korras lepitakse kokku kasvatajatega.
10. Kasutatud mänguasjad ja spordivahendid viiakse mängu lõppedes tagasi hoiuruumi.
11. Sisehoovis ei mängita palli ega hularõngastega, lillepeenardel käimine on keelatud .
12. Suuremad on väiksematele eeskujuks ja sõbraks, vajadusel abistavad neid igati.
13. Kui on mure, siis räägi kasvatajaga. Vanemad ei saa ega pea last laagris aitama, aga kasvataja on just selle jaoks! 
14.Siesta on puhketund, mis on ette nähtud puhkuseks (ja soovijatele uinakuks). Sel ajal ei ole lubatud tubadest väljumine, karjumine ja ringijooksmine.
15. Teiste laagerdajate isiklike asjade puutumine on rangelt keelatud Kõik rikutud/soditud ja lõhutud laagri vahendid (ka toa mööbel, aknad, uksed, toidunõud, spordivahendid jmt) tuleb lapsevanematel asendada, kinni maksta või remontida.
16. Kodukorra korduvad tahtlikud rikkujad saadetakse laagrist minema ja neile tuusiku maksumust ei kompenseerita.
17. Kui laps lahkub laagrist enne vahetuse lõppu, siis tuusiku maksumust ei kompenseerita.